พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์


+++  พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์...พร้อมเริ่มงานทันที  +++


ขั้นตอนการว่าจ้าง พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์ / แม่บ้าน

1

นายจ้างติดต่อแจ้งความประสงค์ใช้บริการ โทร : 086-528-4820 หรือ 098-270-4840 สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  noon4662

 2

 นายจ้างแจ้งลักษณะงานโดยละเอียด เช่น ต้องการพี่เลี้ยง แม่บ้าน ฯลฯ

 3

 เจ้าหน้าที่จัดส่งพนักงานให้เลือก ในกรณีที่มีพนักงานเหมาะสม 3 - 5 คน

 4

 หากไม่มีพนักงานที่เหมาะสม จะมีระยะเวลาดำเนินการ 1 - 3 วัน และจัดส่งให้เลือกอีกครั้ง

 5

 หากต้องการสัมภาษณ์พนักงานที่บ้าน มีค่าบริการ 2,000 บาท ทั้งนี้สามารถนัดสัมภาษณ์ ได้ที่บริษัท ลาดพร้าว 93 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 6

 ทำสัญญา 15,000 บาท / ปี อัตราเงินเดือนพนักงานชำระผ่านบริษัท 18,000 - 25,000 THB 

หาแม่บ้าน หาพี่เลี้ยงเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก

 
เว็บสำเร็จรูป
×